Reitin laaksoissa ja notkelmissa usein jonkinlainen silta kostean maaston takia/A few small bridges along the way, to take you over very wet spots